gedave

De-a lungul sau dealungul – cum se scrie corect și de ce?

Scrierea corectă este fundamentul esențial al comunicării eficiente și coerente. Indiferent de mediul în care ne exprimăm – fie că este vorba despre scrisori, rapoarte, e-mailuri sau postări pe rețelele de socializare – precizia în exprimare ne permite să transmitem ideile noastre în mod clar și precis către ceilalți. O scriere corectă inspiră încredere, suscită interes și favorizează o mai bună înțelegere reciprocă, facilitând astfel construirea relațiilor și a comunicării eficiente în societatea noastră din ce în ce mai interconectată.

Cum se scrie corect de-a lungul / de-alungul sau dealungul?

Forma corectă este „de-a lungul”, cu cratimă între „de” și „a”, deoarece:

 • „De-a lungul” este o expresie prepozițională care indică direcția sau poziționarea pe o anumită linie sau întindere. Este utilizată pentru a descrie acțiuni, evenimente sau fenomene care se întâmplă pe o anumită distanță sau în timp.
 • Cratima „de-a” este folosită pentru a uni prepoziția „de” cu articolul hotărât „a”. Astfel, forma corectă este „de-a lungul”.
 • În cazul în care se scrie „dealungul” (fără cratimă sau fără să fie separate cuvintele „de” și „a”), este greșit din punct de vedere gramatical. În limba română, cuvintele „de” și „a” nu pot fi separate în mod arbitrar în cadrul unei expresii prepoziționale.
 • Utilizarea corectă a expresiei „de-a lungul” este importantă pentru a asigura claritatea și coerența comunicării scrise. În textele oficiale, academice sau profesionale, respectarea regulilor gramaticale este esențială pentru a transmite informațiile într-un mod precis și profesional.
 • Exemple de corectă utilizare a expresiei „de-a lungul”:
  • „Am admirat frumusețea arhitecturii vechi de-a lungul coastei mediteraneene.”
  • „În ultimii ani, am observat o creștere a temperaturilor de-a lungul lunilor de vară.”
  • „Echipa noastră a învins toate obstacolele de-a lungul competiției și a câștigat campionatul.”

Ce sunt adverbele?

Ce sunt adverbele?

Sursa foto

Adverbele sunt o categorie de cuvinte în limba română și în alte limbi care modifica verbe, adjective, alte adverbe sau întregi propoziții. Ele oferă informații suplimentare despre felul în care se desfășoară o acțiune, despre intensitatea sau durata ei sau despre alte circumstanțe ale verbului.

Iată câteva exemple pentru a ilustra rolul adverbelor:

 • Modificarea verbului: „merge rapid” (cum merge? – rapid), „cântă frumos” (cum cântă? – frumos).
 • Modificarea unui adjectiv: „fata este foarte frumoasă” (cât de frumoasă? – foarte).
 • Modificarea altui adverb: „vorbește destul de repede” (cât de repede? – destul de).
 • Modificarea întregii propoziții:cu siguranță, va veni” (este sigur că va veni).

Adverbele pot exprima diferite informații, cum ar fi timpul, locul, modul, cantitatea, certitudinea, negația, precum și alte circumstanțe relevante în cadrul comunicării verbale sau scrise.

Cele mai citite articole

Exemple de adverbe comune sunt: bine, rău, repede, încet, aici, acolo, adesea, întotdeauna, niciodată, poate, sigur, probabil, destul, prea, și multe altele.

În limba română, adverbele pot fi formate în diverse moduri, inclusiv prin adăugarea unor sufixe sau prin derivate ale altor cuvinte. Ele joacă un rol important în precizarea și înțelegerea informațiilor pe care le transmitem în comunicare.

Caracteristicile adverbelor

 • Modificatori: Adverbele sunt cuvinte care modifică verbe, adjective, alte adverbe sau întregi propoziții, adăugând informații despre modul, timpul, locul, cantitatea, intensitatea sau alte circumstanțe legate de acțiunea sau descrierea cuvintelor pe care le precedă.
 • Flexibilitate: Adverbele sunt o clasă deschisă de cuvinte, adică noi adverbe pot fi create prin derivare sau compunere, extinzând astfel diversitatea limbii.
 • Diversitate: Adverbele pot acoperi o gamă largă de semnificații și pot fi folosite pentru a exprima o multitudine de idei. Există adverbe de mod, de timp, de loc, de cantitate, de certitudine, de negație etc.
 • Variabilitate: Adverbele pot fi folosite în diferite părți ale propoziției și pot prezenta diverse forme pentru a exprima diferite grade de calificare sau modificare.
 • Mobilitate: Adverbele pot fi plasate în diferite poziții în cadrul unei propoziții, dar poziția lor poate afecta sensul sau accentul exprimat.
 • Invariabilitate: Adverbele sunt, în general, invariabile, ceea ce înseamnă că nu se schimbă în funcție de gen, număr sau caz.
 • Formare: Adverbele pot fi formate din adjective prin adăugarea sufixelor specifice, sau prin derivare din alte părți de vorbire, cum ar fi substantivele sau verbele.
 • Intensitate: Anumite adverbe pot adăuga intensitate sau grad de măsură, cum ar fi „foarte”, „extrem de”, „puțin”, „mai mult”, „prea”, „atât de” etc.
 • Adverb de negație: Există adverbe care exprimă negație, cum ar fi „nu”, „niciodată”, „niciunul”, „niciunde” etc.
 • Adverb de loc: Adverbele de loc indică locul unde se desfășoară o acțiune sau se află un obiect, cum ar fi „aici”, „acolo”, „înainte”, „departe” etc.
 • Adverb de timp: Adverbele de timp indică momentul sau perioada în care are loc o acțiune, cum ar fi „acum”, „întotdeauna”, „mai târziu”, „ieri”, „adesea” etc.

Ce rol are cratima în construcția de-a lungul?

Ce rol are cratima în construcția de-a lungul?

Sursa foto

Cratima () este un semn de punctuație cu un rol important în limba română. Una dintre funcțiile principale ale cratimei este de a lega cuvinte sau părți de cuvinte în diverse situații. De exemplu, în expresia „de-a lungul”, cratima leagă prepoziția „de” de articolul hotărât „a”, formând astfel o structură gramaticală corectă. De asemenea, cratima este utilizată pentru a desemna pronunția prescurtată a unor cuvinte, cum ar fi în cazul interjecțiilor sau a altor cuvinte scurte. În plus, cratima poate marca unirea unor cuvinte în diverse compuse sau forme verbale. Prin urmare, cratima joacă un rol esențial în limba română, contribuind la claritatea, coerența și corectitudinea exprimării în scris.

Rolul cratimei în texte

Cratima () are mai multe roluri esențiale în limba română, principalele funcții ale acesteia fiind:

 • Legarea cuvintelor: Cratima este folosită pentru a lega cuvinte sau părți de cuvinte în diverse contexte. De exemplu, în expresia „de-a lungul”, cratima leagă prepoziția „de” de articolul hotărât „a”.
 • Prescurtarea cuvintelor: Cratima marchează pronunția prescurtată a unor cuvinte, cum ar fi în cazul unor interjecții.
 • Formarea compuselor: Cratima este utilizată pentru a uni cuvinte și forma substantive compuse sau adjective compuse.
 • Formarea unor forme verbale: În limba română, cratima este folosită pentru a forma unele timpuri verbale sau forme verbale compuse.
 • Separarea unor elemente în secvențe: Cratima poate fi folosită pentru a separa elemente în secvențe, mai ales atunci când se dorește un efect stilistic sau ritmic în poezie sau proză.
 • Evitarea ambiguității: Cratima poate evita ambiguitatea în anumite contexte, clarificând modul în care cuvintele trebuie interpretate.
 • Marcarea repetițiilor: Cratima poate marca repetiții într-o structură, conferind un stil literar plăcut.
 • Înlocuirea unor cuvinte: Uneori, cratima poate fi utilizată pentru a înlocui un cuvânt sau o parte a cuvântului într-un context jucăuș sau pentru a adăuga suspans.
 • Adăugarea unui element de separare în enumerări: Cratima poate fi folosită pentru a separa elementele într-o enumerare, fiind o alternativă la virgulă.

Utilizarea corectă a cratimei în limba română este de o importanță vitală în comunicare. Cratima, cu rolul său de a lega cuvinte și de a marca prescurtări, contribuie la claritatea și coerența exprimării scrise. Prin folosirea adecvată a cratimei, putem evita ambiguitățile și interpretările greșite ale mesajelor noastre, asigurând înțelegerea precisă și corectă a informațiilor transmise.

De asemenea, exprimarea corectă prin intermediul cratimei contribuie la dezvoltarea unei comunicări mai profesioniste și mai eficiente, facilitând astfel o interacțiune mai plăcută și mai productivă în cadrul societății. Prin acordând atenție detaliilor gramaticale, inclusiv a folosirii cratimei, ne arătăm respectul față de limba română și ne asigurăm că mesajele noastre ajung la destinatari într-un mod clar și coerent.

Cele mai citite articole

Articolul Anterior

Rochițe cu volane și fundițe: Detalii feminine și delicate pentru micile prințese

Articolul Urmator

Cardamom – utilizări, beneficii și curiozități. Cum poți utiliza acest condiment aromat în rețete?

Cele mai populare