gedave

George Călinescu – viața și cele mai importante opere ale criticului și scriitorului român

George Călinescu a fost un eminent critic literar, eseist, romancier și profesor universitar român. Născut pe 19 iunie 1899 în Brăila, Călinescu a devenit una dintre cele mai marcante figuri ale culturii literare românești din secolul al XX-lea.

 Prin opera sa vastă și variată, el a influențat profund dezvoltarea criticii literare în România, aducând contribuții semnificative la înțelegerea și interpretarea operei literare. De asemenea, Călinescu a scris romane de succes, dintre care cel mai cunoscut este „Enigma Otiliei”. Cu o carieră literară și academică impresionantă, George Călinescu rămâne o figură de referință în cultura română.

Biografia lui George Călinescu

George Călinescu a fost un ilustru critic literar, eseist, romancier și profesor universitar român. S-a născut la 19 iunie 1899 în Brăila, într-o familie de intelectuali.

Educație și Carieră Academică:

 • A urmat studii la Facultatea de Litere a Universității din București, absolvind în 1920.
 • A devenit profesor universitar la aceeași universitate și a predat literatura română și universală.
 • A avut o influență semnificativă asupra generațiilor de studenți și a contribuit la formarea multor critici literari și scriitori de viitor.

Critic Literar Remarcabil:

 • George Călinescu este cunoscut pentru abordarea sa riguroasă și analitică în critica literară.
 • A scris numeroase eseuri și studii critice, aducând contribuții semnificative în domeniul literaturii române.
 • Lucrarea sa, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, rămâne una dintre cele mai importante și complete lucrări din acest domeniu.

Opere Literare Notabile:

 • A scris romane de succes, printre care cel mai renumit este „Enigma Otiliei”, publicat în 1930.
 • Alte opere importante includ „Scrinul negru” și „Viața lui Mihai Eminescu”.

Contribuții la Reviste Literare:

 • A fost redactor la mai multe reviste literare importante, cum ar fi „Viața Românească” și „Revista Fundațiilor Regale”, unde a promovat literatura română și a susținut tinerii scriitori.

Deces:

 • George Călinescu a încetat din viață în data de 12 martie 1965 în București, dar moștenirea sa literară și critică continuă să influențeze generațiile actuale și viitoare.

Colaborările lui George Călinescu cu revistele literare

George Călinescu a avut numeroase colaborări importante cu revistele literare din perioada sa. Iată câteva dintre cele mai notabile colaborări, cu începutul liniilor din listă evidențiat cu bold:

 • „Viața Românească”: George Călinescu a fost un colaborator prolific al acestei reviste literare de prestigiu. Aici a publicat numeroase eseuri și studii critice despre autori români și străini, contribuind semnificativ la dezvoltarea criticii literare românești.
 • „Revista Fundațiilor Regale”: A fost și aici un redactor și colaborator activ. Prin intermediul acestei reviste, Călinescu a promovat literatura română și a susținut proiecte culturale importante.
 • „Gândirea”: Acestă revistă a fost un important loc de dezbatere intelectuală în perioada interbelică. George Călinescu a publicat în paginile acestei reviste eseuri și articole despre literatură, artă și filozofie, contribuind la dialogul cultural al vremii.
 • „Contemporanul”: A colaborat cu această publicație culturală, abordând subiecte variate, de la literatură la teatru și artă.
 • „Revista literară”: Această revistă a fost fondată de George Călinescu împreună cu alți intelectuali importanți ai vremii, și a constituit un mediu propice pentru publicarea unor texte literare și critice de calitate.

Opere de George Călinescu

 • „Enigma Otiliei” – Acest roman este, fără îndoială, cea mai cunoscută operă a lui George Călinescu. Publicat în 1930, romanul explorează viața unei familii bogate și intrigile care înconjoară moștenirea lăsată în urmă de Otilia. Este o operă literară emblematică a literaturii române interbelice.
 • „Scrinul negru” – Acest roman a fost publicat în 1927 și este o altă lucrare semnificativă a lui Călinescu. Cartea prezintă povestea de viață a personajului principal, Mircea Drăghicescu, și explorează teme precum lupta cu trecutul și dificultățile de a găsi sens în existență.
 • „Viața lui Mihai Eminescu” – Călinescu a scris o biografie impresionantă a marelui poet Mihai Eminescu, contribuind la înțelegerea mai profundă a vieții și operei acestuia. Această lucrare este considerată una dintre cele mai importante biografii ale lui Eminescu.
 • „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” – Acest monumental tratat de critică literară, publicat în mai multe volume, rămâne o lucrare fundamentală în studiul literaturii române. Călinescu a analizat evoluția literaturii române de la origini până în secolul XX.
 • Eseuri și studii critice – George Călinescu a scris numeroase eseuri și studii critice despre literatura română și universală. Lucrările sale critice au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării criticii literare în România.

“Enigma Otiliei” de George Călinescu

“Enigma Otiliei” de George Călinescu

Sursa foto

„Enigma Otiliei” de George Călinescu este o operă literară remarcabilă care păstrează relevanța și farmecul său de-a lungul timpului. Acest roman, publicat în 1930, rămâne una dintre cele mai citite și discutate opere din literatura română interbelică, iar motivul este evident.

Cele mai citite articole

Unul dintre aspectele notabile ale romanului este caracterizarea profundă a personajelor. Otilia, personajul central al poveștii, este o femeie complexă, cu trăiri și aspirații contradictorii, iar evoluția ei pe parcursul romanului este cu adevărat captivantă. Autorul dezvăluie subtilități psihologice și motivații subterane ale personajelor, aducându-le la viață într-un mod realist și palpabil.

George Călinescu a reușit să creeze un tablou vibrant al vieții burgheze din perioada respectivă, ilustrând subtil ipocrizia și superficialitatea aparențelor. Romanul explorează teme precum iubirea, moștenirea, trădarea și iluziile, aducând în prim-plan complexitatea relațiilor interumane.

De asemenea, stilul narativ al lui Călinescu este elegant și plin de subtilități. Folosirea limbajului și a tehnicilor literare este în acord cu tema romanului și contribuie la atmosfera distinctă a poveștii.

„Enigma Otiliei” este o operă care te captivează și te provoacă să reflectezi asupra naturii umane și a societății în general. Cu personaje bine conturate și o narare convingătoare, acest roman continuă să fie o lectură esențială pentru cei interesați de literatura română și de explorarea psihologică a personajelor. Este un clasic al literaturii române care, dincolo de perioada sa de apariție, rămâne o sursă bogată de învățăminte și reflecții.

Importanța lui george călinescu drept critic literar

 • Contribuția semnificativă la dezvoltarea criticii literare românești: George Călinescu a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea criticii literare în România prin operele sale critice, eseuri și studii. Lucrarea sa monumentală, „Istoria literaturii române de la origini până în prezent,” reprezintă un pilon al criticii literare românești și a oferit o perspectivă comprehensivă asupra evoluției literaturii române.
 • Analiza profundă a operei literare: Călinescu era cunoscut pentru abordarea sa analitică și detaliată a operelor literare. El a reușit să exploreze în profunzime trăsăturile și temele operei unui autor, dezvăluind subtilitățile și semnificațiile ascunse.
 • Promovarea literaturii române: Prin studiile și eseurile sale critice, Călinescu a promovat și a susținut literatura română, atât pe plan național, cât și internațional. A contribuit la consolidarea și recunoașterea valorilor literare românești în lumea academică și culturală.
 • Educație și influență asupra viitoarelor generații: George Călinescu a fost profesor universitar și a avut un impact profund asupra educației și formării viitoarelor generații de critici literari și scriitori. El a fost un mentor pentru mulți tineri intelectuali care și-au continuat carierele în domeniul literar.
 • Rolul în dezbaterea culturală: Prin articolele sale din revistele literare ale vremii, Călinescu a contribuit la dezbaterea culturală și intelectuală din România. El a fost implicat activ în discuții despre literatură, artă și societate, având o voce influentă în aceste domenii.

George Călinescu a fost o figură de referință în critica literară românească și a adus contribuții semnificative la înțelegerea și promovarea literaturii române și universale. Moștenirea sa în domeniul criticii literare continuă să fie studiată și apreciată, iar influența sa rămâne vie în cultura literară a României.

Scrie o concluzie despre George Călinescu

Scrie o concluzie despre George Călinescu

Sursa foto

George Călinescu a fost una dintre cele mai influente și remarcabile figuri ale culturii literare românești din secolul al XX-lea. Ca scriitor, critic literar, eseist și profesor universitar, el a lăsat o amprentă profundă asupra literaturii și criticii literare din România. Cu o carieră vastă și variată, Călinescu a contribuit semnificativ la înțelegerea și promovarea literaturii române, iar moștenirea sa culturală rămâne de neprețuit.

Operele sale literare, precum „Enigma Otiliei” și „Scrinul negru”, se remarcă prin complexitatea personajelor, analiza subtilă a trăirilor umane și capacitatea de a reflecta subtilitățile societății burgheze interbelice. În calitate de critic literar, opera sa „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” rămâne o referință esențială în domeniul studiilor literare românești.

George Călinescu a fost, de asemenea, un mentor și promotor al tinerilor scriitori și critici literari, având un impact semnificativ asupra generațiilor următoare de intelectuali. Contribuțiile sale la revistele literare și la dezbaterea culturală au ajutat la consolidarea unei scene literare vibrante în România.

Cu toate acestea, moștenirea lui George Călinescu nu se limitează doar la literatură și critica literară. El a fost o figură cu viziune și influență în dezvoltarea culturii și educației în România, lăsând o amprentă adâncă și durabilă în istoria țării.

George Călinescu rămâne un gigant al culturii literare românești, ale cărui contribuții literare și intelectuale continuă să fie studiate și apreciate în prezent. El a fost un om de litere, un mentor și un luminător al literaturii române, a cărui moștenire este de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul cultural al României.

Cele mai citite articole

Articolul Anterior

Cetatea Râșnov – cum ajungi la ea și ce poți vizita în zonă?

Articolul Urmator

Lacul Vidraru – care este povestea acestui baraj și ce poți vedea aici?

Cele mai populare